Informace o nás

 
Společnost byla založena v březnu 1992

Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

- silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní provozovaná i vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

velkoobchod

montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

přípravné práce pro stavby

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

oprávnění k hornické činnosti v rozsahu ustanovení § 2 písm.: c) řizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů e) zařizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oprávnění k činnosti prováděné hornických způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb

Statutární orgán:  
Jednatel: Ing. Stanislav Lesák
Chomutov, Václavská 3544
den vzniku funkce:  24.března 1992
Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně.
Jednatel se podepisuje za společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

 

Vyhledávání

ABC Chomutov spol. s r.o. © 2008 Všechna práva vyhrazena.

tvorba internetových stránek www.klnet.cz