Projekt PERSTAV

15.09.2010 00:00

 

 

Naše společnost je partnerem programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt PERSTAV (Personální rozvoj ve stavebnictví) číslo CZ.1.07/3.2.06/01.0009.

 

Nositel projektu:  Střední škola energetická a stavební,

                            Na Průhoně 4800, Chomutov, příspěvková organizace.

 

Datum zahájení projektu 01.05.2010                                            Datum ukončení projektu 31.05.2012

 

Partneři projektu:

  • ABC Chomutov,spol.s r.o.
  • První Elektro a.s.
  • Vodohospodářská stavební spol. s r.o.
  • SMP CZ, a.s.

 

Prioritní téma:

Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích, odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám, podpora podnikání a inovací.

 

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na systematickou podporu dalšího vzdělání ve stavebních firmách a firmách, které svým programem sektor stavebnictví bezprostředně doplňují, zejména elektrotechnika se zaměřením na instalace pro stavebnictví a stavební výrobu a na podporu spolupráce škol se zaměstnavateli. To vše s důrazem na rozvoj odborných dovedností a kompetencí. Projekt nastavuje systém dalšího vzdělání tak, aby byl vytvořen předpoklad pro trvalé udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem v úrovni: dělnické profese a středně technické profese a umožní propojit firemní a školní vzdělání tak, aby byli absolventi středních odborných škol lépe připraveni na vstup do praxe.

Cílovou skupinu tvoří lektoři dalšího vzdělávání a účastníci dalšího vzdělávání (zaměstnanci firem)

 

Cíle projektu:

  • -nastavit trvale udržitelný systém dalšího vzdělání pracovníků firem tak, aby byl zachován princip udržet, prohloubit a zvýšit kvalifikaci pracovníků v souladu s moderními technologiemi a principy práce a pracovního procesu
  • -nastavit systém spolupráce s odbornými školami tak, aby docházelo k vzájemné podpoře oblasti dalšího vzdělání pracovníků firem a učitelů odborných předmětů
  • -zajistit dobrou přípravu budoucích pracovníků stavebního sektoru
  • -propagace a popularizace stavebního sektoru

 

Zpět

Vyhledávání

ABC Chomutov spol. s r.o. © 2008 Všechna práva vyhrazena.

tvorba internetových stránek www.klnet.cz